Nostalgie Sketchbook

190 gsm - natural white - 40 sheets

 

该纸张为线装结构,所有纸张紧密叠合,且平整度高。这也保证双面绘画或者跨页绘画都毫无障碍。烟灰色封面的亚麻结构,让速写本异常耐磨,手感更是妙不可言。每一本速写本拥有40张纸,80页。

自然白色的纸厚重、结实。纸张的优质纹理让笔轻轻松松划过表面。

该纸张能帮助控制笔的力道,以及细微的笔触,可满足各种工作需求-----不论是建筑草图,还是生动的彩色速写。

该纸张适用于所有干画法,同时也适用于湿画法,对各种艺术创作几乎能通用。无酸,可长久保存。

 

 

 

available as:

Portrait format

尺寸

产品

颜色

产品编号

190 克

DIN A6 Portrait

40 sheets / 80 pages

natural white

10628690

190 克

DIN A5 Portrait

40 sheets / 80 pages

natural white

10628692

190 克

DIN A4 Portrait

40 sheets / 80 pages

natural white

10628694

Landscape format

尺寸

产品

颜色

产品编号

190 克

DIN A6 Landscape

40 sheets / 80 pages

natural white

10628691

190 克

DIN A5 Landscape

40 sheets / 80 pages

natural white

10628693

190 克

DIN A5 Landscape

40 sheets / 80 pages

natural white

10628695相关产品