Harmony Watercolour

300克 - 中粗,粗面和热压面 - 表面施胶

Harmony水彩纸- 适合所有湿画法技巧的自然白色纸张。Harmony 水彩纸的特征是表面施胶。颜色可以在纸张上完美呈现,传递其自然亮度,因此,纸张能够为每一个主题提供其特有的存在。留白液或者留白胶可以在其上使用,且移除后不会有残留物。当然,也非常容易对湿性颜色进行修正或者移除。

Harmony水彩纸具有无酸性和耐光性,可长久保存。有中粗、粗糙和细纹三种纹理可选。由于其表面施胶的特性,其表面耐磨擦。

available as:

中粗表面, 四面封胶本

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

DIN A4

12 sheets

natural white

10628040

300 克

DIN A3

12 sheets

natural white

10628041

300 克

DIN A4, spiraled

12 sheets

natural white

10628042

300 克

DIN A3, spiraled

12 sheets

natural white

10628043

300 克

24 x 30 cm

12 sheets

natural white

10628044

300 克

30 x 40 cm

12 sheets

natural white

10628045

300 克

40 x 50 cm

12 sheets

natural white

10628046

300 克

17,8 x 25,4 cm

12 sheets

natural white

10628070

300 克

22,9 x 30,5 cm

12 sheets

natural white

10628071

300 克

25,4 x 35,6 cm

12 sheets

10628072

300 克

30,5 x 40,6 cm

12 sheets

natural white

10628073

中粗表面, 平张

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

50 x 65 cm

10 sheets

natural white

10627510

300 克

70 x 100 cm

10 sheets

natural white

10627511

300 克

39,4 x 54,6 cm

20 sheets

natural white

10627512

300 克

78,7 x 54,6 cm

100 sheets

natural white

10627513

300 克

78,7 x 109,2 cm

50 sheets

natural white

10627514

中粗表面, 卷

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

1,52 x 10 m

1 roll

natural white

10629200

粗糙表面, 四面封胶本

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

DIN A4

12 sheets

natural white

10628840

300 克

DIN A3

12 sheets

natural white

10628841

300 克

DIN A4, spiraled

12 sheets

natural white

10628842

300 克

DIN A3, spiraled

12 sheets

natural white

10628843

300 克

24 x 30 cm

12 Blatt

natural white

10628844

300 克

30 x 40 cm

12 sheets

natural white

10628845

300 克

40 x 50 cm

12 Blatt

natural white

10628846

300 克

17,8 x 25,4 cm

12 sheets

natural white

10628086

300 克

22,9 x 30,5 cm

12 sheets

natural white

10628087

300 克

25,4 x 35,6 cm

12 sheets

natural white

10628088

300 克

30,5 x 40,6 cm

12 sheets

natural white

10628089

粗糙表面, 平张

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

50 x 65 cm

10 sheets

natural white

10627810

300 克

70 x 100 cm

10 sheets

natural white

10627811

300 克

39,4 x 54,6 cm

20 sheets

natural white

10627812

300 克

78,7 x 54,6 cm

100 sheets

natural white

10627813

300 克

78,7 x 109,2 cm

50 sheets

natural white

10627814

粗糙表面, 卷

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

1,52 x 10 m

1 roll

natural white

10629201

细纹表面, 四面封胶本

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

DIN A4

12 sheets

natural white

10628760

300 克

DIN A3

12 sheets

natural white

10628761

300 克

DIN A4, spiraled

12 sheets

natural white

10628762

300 克

DIN A3, spiraled

12 sheets

natural white

10628763

300 克

24 x 30 cm

12 sheets

natural white

10628764

300 克

30 x 40 cm

12 sheets

natural white

10628765

300 克

40 x 50 cm

12 sheets

natural white

10628766

300 克

17,8 x 25,4 cm

12 sheets

natural white

10628092

300 克

22,9 x 30,5 cm

12 sheets

natural white

10628093

300 克

25,4 x 35,6 cm

12 sheets

natural white

10628094

300 克

30,5 x 40,6 cm

12 sheets

natural white

10628099

细纹表面, 平张

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

50 x 65 cm

10 sheets

natural white

10627910

300 克

70 x 100 cm

10 sheets

natural white

10627911

300 克

39,4 x 54,6 cm

20 sheets

natural white

10627912

300 克

78,7 x 54,6 cm

100 sheets

natural white

10627913

300 克

78,7 x 109,2 cm

50 sheets

natural white

10627914

细纹表面, 卷

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

1,52 x 10 m

1 roll

natural white

10629202相关产品