D&S速写本

140 克

厚实的黑色封皮保护着里面线装的天然白色素描纸。140克的纸厚适用于铅笔、炭笔、红铅粉、细笔、绘图墨水或彩色铅笔的绘画。

自然白,1.5 倍更多的纸厚, 有横版和竖版两种规格。

  

available as:

本, 黑, 线装:

尺寸

产品

颜色

产品编号

140 克

A6 竖版

62 张

naturweiß

10628323

140 克

A6 横版

62 张

naturweiß

10628324

140 克

A5 竖版

80 张

naturweiß

10628270

140 克

A5 横版

80 张

naturweiß

10628271

140 克

A4 竖版

80 张

naturweiß

10628272

140 克

A4 横版

80 张

naturweiß

10628273

140 克

A3 竖版

80 张

naturweiß

10628274

140 克

A3 横版

80 张

naturweiß

10628200

140 克

14 x 14

80 张

naturweiß

10628225

140 克

19.5 x 19.5

80 张

naturweiß

10628226

140 克

25 x 25

80 张

naturweiß

10628227

本, 红色, 线装

尺寸

产品

颜色

产品编号

140 克

A5 竖版

80 张

naturweiß

10628292

140 克

A5 横版

80 张

naturweiß

10628293

140 克

A4 竖版

80 张

naturweiß

10628294

140 克

A4 横版

80 张

naturweiß

10628297

本, 黑色, 螺旋装订

尺寸

产品

颜色

产品编号

140 克

A5 竖版

80 张

naturweiß

10628207

140 克

A5 横版

80 张

naturweiß

10628208

140 克

A4 竖版

80 张

naturweiß

10628214

140 克

A4 横版

80 张

naturweiß

10628215相关产品